راه اندازی سایت آموزشگاه سبز رایانه

  • 2 خرداد , 1394
  • 31188 نفر
  • کد خبر 100000
آموزشگاه سبز رایانه یکی از قدیمی ترین مراکز آموزشی در زمینه آموزش کامپیوتر و زبان در مهرشهر کرج است که از پس با استفاده از سامانه آموزشی خدمات آموزشی خود از طریق دنیای مجازی گسترش خواهد داد امید است این خدمات مورد قبول شما دوستان عزیز قرار گیرد.