کتاب های Complete IETLS یک مجموعه سه سطحی برای آموزش مهارت های آزمون آیلتس به همراه تمرین، مثال و پاسخ است.کانون زبان کوثربا بهره‌گیری از این مجموعه سه سطحی زبان آموز را به کمک موضوعات متنوع، برای کسب نمرات مختلف در آزمون آیلتس آماده می سازد. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب Student به همراه فایل صوتی خواهد بود. نمره آزمون آیلتس عددی بین 1 تا 9 است که هر یک از این کتاب ها مهارت های زبان آموز را برای یکی از این بازه های زیر تقویت خواهد نمود.

Complete IELTS Bands 4-5:
سطح اول این مجموعه که در قالب 10 درس زبان آموز را برای سطح B1 و کسب نمره آیلتس 4 تا 5 راهنمایی خواهد نممود.
Complete IELTS Bands 5-6.5
:
سطح دوم
 
این مجموعه که در قالب 10 درس زبان آموز را برای سطح B2 و کسب نمره آیلتس 5 تا 6.5 راهنمایی خواهد نممود.
Complete IELTS Bands 6.5-7.5
:
سطح سوم 
این مجموعه که در قالب 10 درس زبان آموز را برای سطح C1 و کسب نمره آیلتس 6.5  تا 7.5 راهنمایی خواهد نمود.

آشنایی با آزمون آزمایشی آیلتس:

برگزاری آزمون آزمایشی با استانداردهای رسمی IELTS

  • تصحیح توسط ممتحنین IELTS

  • مشاوره حضوری و تحلیل نکات ضعف و قوت

  • با پرداخت حدود 3% از شهریه آزمون رسمی آیلتس می توانید آزمون مشابه با آزمون اصلی به همراه سوالات استاندارد آیلتس, مصححین باسابقه آیلتس تجربه کنید.