سرکار خانم مرضیه قنبری :


کارشناس کامپیوتر، سابقه تدریس مهارت های IT از سال 1395 ، دارنده کارت مربیگری از سازمان فنی حرفه ای


سرکار خانم مریم خانبلوکی :

کارشناس کامپیوتر تدریس آفیس، فتوشاپ، ایلایستریتور، پرمیر، کورل سابقه تدریس از سال 1390 . دارنده کارت مربیگری از سازمان فنی حرفه ای


سرکار خانم ملیحه ابولحسن زاده :

کارشناس کامپیوتر، تدریس علوم ICDL ، گرافیک، طراحی وب و برنامه نویسی . دارنده کارت مربیگری از سازمان فنی حرفه ای


جناب آقای استاد میعاد محمود زاده :
دکترای تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی – هیئت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، مدرس زبان انگلیسی هواپیمایی اسلامی ایران (هما)، سابقه تدریس از سال 1390


جناب آقای استاد محمد امین محمدی :

آقای محمدامین
کارشناس ارشد پرتو پزشکی ، مدرک TTC و دیپلم کانون زبان کوثر، سابقه تدریس زبان انگلیسی از سال 1395


جناب آقای استاد علی رمضانی :


جناب آقای استاد عرفان چلویی :