آشنایی با دوره:


این دوره گروه سنی 14 تا 17 سال را دربرمی گیرد که شامل 9 ترم آموزشی است. مجموعه کتابهای Connect به عنوان کتاب اصلی Main Book استفاده می شود.
کلاسهای این سطوح طی سال تحصیلی ترم های عادی 2 جلسه در هفته ، تابستان ترم نیمه فشرده 3 جلسه درهفته در نوبت های صبح و عصر برگزار می شود.
مدرس های این دوره کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی و مجرب میباشند و آموزش در این سطح کاملا حرفه ای انجام می شود.
زبان آموزان پس از پایان دوره وارد دوره ی Adult خواهند شد.
آشنایی با کتب این دوره:
مجموعه کتابهای Connect به طور تخصصی برای نوجوانان طراحی شده و بسیار جذاب و متمرکز بر هر چهار مهارت اصلی زبان (Writing , Listening , Speaking , Reading ) است. طراحی کتاب به نحوی است که با انتخاب موضوعات جالب و جذاب و درعین حال مناسب با سن نوجوانان آنها را تشویق به صحبت کردن و یادگیری هرچه بهتر مطالب می نماید.
بعد از هر درس دو صفحه قسمت مرور به زبان آموز این شانس را می دهد که مطالب را دوباره مرور کند و هر آنچه فراموش کرده دوباره با مدرس خود درمیان بگذارد.